स्पोकन मराठी अकॅडेमी

अभ्यासक्रम / Syllabus

या अभ्यासक्रमाचे प्रारंभिक उद्दिष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वासाने आणि स्पष्टपणे मराठी भाषेत संवाद साधण्यास सक्षम बनवणे हे होय. यासाठी मुलांचा वयोगट आणि त्यांची नैसर्गिक आवड लक्षात घेऊन त्यांचे भाषाशिक्षण रंजक व आनंददायी व्हावे यासाठी मुलांना म्हणता येतील अशा कविता, गाणी, चित्रकथा आणि रंगीत चित्रांचा वापर अभ्यासक्रमात मोठ्या प्रमाणावर केलेला आहे.

ठळक वैशिष्ठे :

 • मुलांच्या दैनंदिन भाव विश्वावर आधारित पाठ्य विषय.
 • मराठी बोली भाषेवर जास्त भर.
 • कृतिप्रधान आणि बालस्नेही अध्यापन.

The initial aim of this course is to make you understand spoken Marathi and respond appropriately. It is designed to enable students to communicate confidently and clearly in Marathi language. Considering the age group of children and their natural interest, this course includes various songs, poems, picture stories and coloured images.

Salient Features :

 • Learning through thematic designs based on child’s day–to-day life.
 • Focussed on Spoken Marathi
 • Interactive Activity based Learning.

या अभ्यासक्रमाचे प्रारंभिक उद्दिष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वासाने आणि स्पष्टपणे मराठी भाषेत संवाद साधण्यास सक्षम बनवणे हे होय. यासाठी मुलांचा वयोगट आणि त्यांची नैसर्गिक आवड लक्षात घेऊन त्यांचे भाषा शिक्षण रंजक व आनंददायी व्हावे यासाठी मुलांना म्हणता येतील अशा कविता, गाणी, चित्रकथा आणि रंगीत चित्रांचा वापर अभ्यासक्रमात मोठ्या प्रमाणावर केलेला आहे.

ठळक वैशिष्ठे :

 • मुलांच्या दैनंदिन भाव विश्वावर आधारित पाठ्य विषय.
 • मराठी बोली भाषेवर जास्त भर.
 • कृतिप्रधान आणि बालस्नेही अध्यापन.

The initial aim of this course is to make you understand spoken Marathi and respond appropriately. It is designed to enable students to communicate confidently and clearly in Marathi language. Considering the age group of children and their natural interest, this course includes various songs, poems, picture stories and coloured images.

Salient Features :

 • Learning through thematic designsbased onchild’s day – today life.
 • Focussed on spoken Marathi
 • Interactive Activity based Learning.

या अभ्यासक्रमाचे प्रारंभिक उद्दिष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वासाने आणि स्पष्टपणे मराठी भाषेत संवाद साधण्यास सक्षम बनवणे हे होय. यासाठी मुलांचा वयोगट आणि त्यांची नैसर्गिक आवड लक्षात घेऊन त्यांचे भाषा शिक्षण रंजक व आनंददायी व्हावे यासाठी मुलांना म्हणता येतील अशा कविता, गाणी, चित्रकथा आणि रंगीत चित्रांचा वापर अभ्यासक्रमात मोठ्या प्रमाणावर केलेला आहे.

ठळक वैशिष्ठे :

 • मुलांच्या दैनंदिन भाव विश्वावर आधारित पाठ्य विषय.
 • मराठी बोली भाषेवर जास्त भर.
 • कृतिप्रधान आणि बालस्नेही अध्यापन.

The initial aim of this course is to make you understand spoken Marathi and respond appropriately. It is designed to enable students to communicate confidently and clearly in Marathi language. Considering the age group of children and their natural interest, this course includes various songs, poems, picture stories and coloured images.

Salient Features :

 • Learning through thematic designsbased onchild’s day – today life.
 • Focussed on spoken Marathi
 • Interactive Activity based Learning.

या अभ्यासक्रमाचे प्रारंभिक उद्दिष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वासाने आणि स्पष्टपणे मराठी भाषेत संवाद साधण्यास सक्षम बनवणे हे होय. यासाठी मुलांचा वयोगट आणि त्यांची नैसर्गिक आवड लक्षात घेऊन त्यांचे भाषा शिक्षण रंजक व आनंददायी व्हावे यासाठी मुलांना म्हणता येतील अशा कविता, गाणी, चित्रकथा आणि रंगीत चित्रांचा वापर अभ्यासक्रमात मोठ्या प्रमाणावर केलेला आहे.

ठळक वैशिष्ठे :

 • मुलांच्या दैनंदिन भाव विश्वावर आधारित पाठ्य विषय.
 • मराठी बोली भाषेवर जास्त भर.
 • कृतिप्रधान आणि बालस्नेही अध्यापन.

The initial aim of this course is to make you understand spoken Marathi and respond appropriately. It is designed to enable students to communicate confidently and clearly in Marathi language. Considering the age group of children and their natural interest, this course includes various songs, poems, picture stories and coloured images.

Salient Features :

 • Learning through thematic designsbased onchild’s day – today life.
 • Focussed on spoken Marathi
 • Interactive Activity based Learning.

या अभ्यासक्रमाचे प्रारंभिक उद्दिष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वासाने आणि स्पष्टपणे मराठी भाषेत संवाद साधण्यास सक्षम बनवणे हे होय. यासाठी मुलांचा वयोगट आणि त्यांची नैसर्गिक आवड लक्षात घेऊन त्यांचे भाषा शिक्षण रंजक व आनंददायी व्हावे यासाठी मुलांना म्हणता येतील अशा कविता, गाणी, चित्रकथा आणि रंगीत चित्रांचा वापर अभ्यासक्रमात मोठ्या प्रमाणावर केलेला आहे.

ठळक वैशिष्ठे :

 • मुलांच्या दैनंदिन भाव विश्वावर आधारित पाठ्य विषय.
 • मराठी बोली भाषेवर जास्त भर.
 • कृतिप्रधान आणि बालस्नेही अध्यापन.

The initial aim of this course is to make you understand spoken Marathi and respond appropriately. It is designed to enable students to communicate confidently and clearly in Marathi language. Considering the age group of children and their natural interest, this course includes various songs, poems, picture stories and coloured images.

Salient Features :

 • Learning through thematic designsbased onchild’s day – today life.
 • Focussed on spoken Marathi
 • Interactive Activity based Learning.

या अभ्यासक्रमाचे प्रारंभिक उद्दिष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वासाने आणि स्पष्टपणे मराठी भाषेत संवाद साधण्यास सक्षम बनवणे हे होय. यासाठी मुलांचा वयोगट आणि त्यांची नैसर्गिक आवड लक्षात घेऊन त्यांचे भाषा शिक्षण रंजक व आनंददायी व्हावे यासाठी मुलांना म्हणता येतील अशा कविता, गाणी, चित्रकथा आणि रंगीत चित्रांचा वापर अभ्यासक्रमात मोठ्या प्रमाणावर केलेला आहे.

ठळक वैशिष्ठे :

 • मुलांच्या दैनंदिन भाव विश्वावर आधारित पाठ्य विषय.
 • मराठी बोली भाषेवर जास्त भर.
 • कृतिप्रधान आणि बालस्नेही अध्यापन.

The initial aim of this course is to make you understand spoken Marathi and respond appropriately. It is designed to enable students to communicate confidently and clearly in Marathi language. Considering the age group of children and their natural interest, this course includes various songs, poems, picture stories and coloured images.

Salient Features :

 • Learning through thematic designsbased onchild’s day – today life.
 • Focussed on spoken Marathi
 • Interactive Activity based Learning.

या अभ्यासक्रमाचे प्रारंभिक उद्दिष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वासाने आणि स्पष्टपणे मराठी भाषेत संवाद साधण्यास सक्षम बनवणे हे होय. यासाठी मुलांचा वयोगट आणि त्यांची नैसर्गिक आवड लक्षात घेऊन त्यांचे भाषा शिक्षण रंजक व आनंददायी व्हावे यासाठी मुलांना म्हणता येतील अशा कविता, गाणी, चित्रकथा आणि रंगीत चित्रांचा वापर अभ्यासक्रमात मोठ्या प्रमाणावर केलेला आहे.

ठळक वैशिष्ठे :

 • मुलांच्या दैनंदिन भाव विश्वावर आधारित पाठ्य विषय.
 • मराठी बोली भाषेवर जास्त भर.
 • कृतिप्रधान आणि बालस्नेही अध्यापन.

The initial aim of this course is to make you understand spoken Marathi and respond appropriately. It is designed to enable students to communicate confidently and clearly in Marathi language. Considering the age group of children and their natural interest, this course includes various songs, poems, picture stories and coloured images.

Salient Features :

 • Learning through thematic designsbased onchild’s day – today life.
 • Focussed on spoken Marathi
 • Interactive Activity based Learning.

या अभ्यासक्रमाचे प्रारंभिक उद्दिष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वासाने आणि स्पष्टपणे मराठी भाषेत संवाद साधण्यास सक्षम बनवणे हे होय. यासाठी मुलांचा वयोगट आणि त्यांची नैसर्गिक आवड लक्षात घेऊन त्यांचे भाषा शिक्षण रंजक व आनंददायी व्हावे यासाठी मुलांना म्हणता येतील अशा कविता, गाणी, चित्रकथा आणि रंगीत चित्रांचा वापर अभ्यासक्रमात मोठ्या प्रमाणावर केलेला आहे.

ठळक वैशिष्ठे :

 • मुलांच्या दैनंदिन भाव विश्वावर आधारित पाठ्य विषय.
 • मराठी बोली भाषेवर जास्त भर.
 • कृतिप्रधान आणि बालस्नेही अध्यापन.

The initial aim of this course is to make you understand spoken Marathi and respond appropriately. It is designed to enable students to communicate confidently and clearly in Marathi language. Considering the age group of children and their natural interest, this course includes various songs, poems, picture stories and coloured images.

Salient Features :

 • Learning through thematic designsbased onchild’s day – today life.
 • Focussed on spoken Marathi
 • Interactive Activity based Learning.

3000+

Students

700+

Toys

10+

Language Labs

500+

Computers

70+

Classes

40+

Team

नवीनतम कार्यक्रम / Our Latest Events

1दिनांक : १४ नोव्हेंबर २०१९

स्पोकन मराठी अकॅडेमीतर्फे बाल दिन उत्साहात साजरा

एम. सी. ई. सोसायटीच्या स्पोकन मराठी अकादमीच्या वतीने एमसीइएस इंग्लिश मिडियम स्कूल व पी.ए आय पब्लिक स्कूलच्या बालचमूसाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्मदिन बालदिन म्हणून साजरा करण्यात आला.

2दिनांक : २४ सप्टेंबर २०१९

चिमुकल्यांच्या उत्साही किलबिलाटात भरला ‘आझम आठवडी बाजार’

मुलांचे शिक्षण चांगले व्हावे म्हणून आपण वर्गात अनेक साधनांचा वापर करीत असतो. या सर्व साधनांपैकी मुलांचे बोलणे हे मुलांच्या शिक्षणाचे एक महत्वाचे साधन आहे. हे शिक्षण घडण्यासाठी शाळेतील शिक्षण आणि अनुभव हे मुलांच्या दैनंदिन जगण्यातील अनुभवांशी निगडित असले पाहिजे.

3दिनांक : २४ एप्रिल २०१९

आझम कॅम्पस येथे युनिकोड मराठी कार्यशाळेचे  आयोजन

इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या युगामध्ये, आपल्या विचारांना आणि विविध कौशल्यांना जगभरातील लोकांपर्यंत पोहोचवणे सहज शक्य झाले आहे. व्हॉटसअप, फेसबुक, ईमेल, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, युटुयूब, लिंक्ड-इन आणि अशा अनेक साधनांनी आपल्या व्यक्त होण्याच्या पद्धतीत किंबहुना एकूणच संपूर्ण जीवनशैलीमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे.

4दिनांक : २७ फेब्रुवारी २०१८

मराठी भाषा गौरव दिन

मराठी भाषा गौरव दिनाचे औचित्य साधून ‘स्वरचक्र’ यामराठी टंकलेखनाच्या मुक्त App च्या माध्यमातून मोबाईलवर मराठी टंकलेखन करण्याच्या प्रात्यक्षिकाचे आयोजन करण्यात आले.

5दिनांक : १ जानेवारी २०१८

मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा

महाराष्ट्रीय संस्कृतीशी निगडीत आणि मराठी भाषेला चालना देण्याकरिता विविध योजनाबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात आले. जवळ जवळ १६००० विद्यार्थी, शिक्षक,पालकवृंद आणि विशेष निमंत्रितांचा यामध्ये सहभाग होता.

6दिनांक : १७ एप्रिल २०१७

शिकविण्यासाठी शिकूया कार्यशाळा

सर्व मराठी अध्यापकांसाठी पहिल्या दहा दिवसीय मराठी भाषा कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. विशेषज्ञ : डॉ. कलिका मेहता

What Our Parents Say

Quisque dictum elit in nunc malesuada lacinia. Cras id porttitor turpis.


-->

छायाचित्र दालन / Gallery

Get In Touch / संपर्क साधा

पत्ता

स्पोकन मराठी अकॅडेमी, आझम कॅम्पस, कॅम्प,पुणे-४११००१

भ्रमणध्वनी

+(९१)९२७२५२०३१८ +(९१) ७९७२९२९३७१

© 2018 M.C.E. Society's Spoken Marathi Academy. All rights reserved | Design by SHAAPS TECHNOLOGIES